FRI | 29 MAR 19
START: 23:59

Ivan Logos – m_division və Gamma Festivalının təsisçisi.

Onun musiqi dünyası muxtəlif elektronik musiqi formalarından ibarət kompleks bir strukturdur.

O, həyatının çox hissəsini musiqiyə həsr edir.

İvanın fikrincə musiqi ilk növbədə səmimi olmalı və özündə dinləyicilərin şüuri prizmadan kəşf edə biləcəyi müəyyən bir hekayə, filosofiya, ideya daşımalıdır.

■ IVAN LOGOS
https://soundcloud.com/ivanlogos
https://www.residentadvisor.net/dj/vanlogos

■ IRSHAD HUSSEIN
https://soundcloud.com/irshadhussein
https://www.residentadvisor.net/dj/irshadhussein

■ ELJAN
https://soundcloud.com/eljan_am
https://www.residentadvisor.net/dj/eljan

TICKETS: ON DOOR ONLY – 10 AZN

ARTWORK: https://az.wikipedia.org/wiki/Əliağa_Vahid

SUPPORT: JAGERMEISTER

INFO SUPPORT: https://varyox.az/xod-ver/in/

http://inclubbaku.com/