■ Dekabrda biz Tiflisdəyik!

22/12 –IN klubunun rezidentləri – KHIDI
23/12 – «IN Night» – KHIDI

■ Tur:
Transfer Bakı-Tiflis-Bakı, 22/12 və 23/12
«Fabrika» hostelındə – 2 gecə
KHIDI klubuna hər iki günə giriş

■ Turun qiyməti – 150 AZN
______________________________________________

■ Мы едем в Тбилиси!

22/12 – Резиденты клуба IN – KHIDI
23/12 – «IN Night» – KHIDI

■ Тур:
Трансфер Баку-Тбилиси-Баку, 22/12 и 23/12/
Проживание в хостеле «Fabrika» – 2 ночи
Вход в клуб KHIDI на оба дня

■ Стоимость поездки – 150 АЗН

+994506880813